Double clinic > บทความ > ทำตาสองชั้นที่ double clinic ดียังไง?

ทำตาสองชั้นที่ double clinic ดียังไง?

ทำตาสองชั้นที่ Double clinic

ดวงตาจะบรรยายให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ดวงตาเปิดเผยถึงความพึงพอใจหรือความโศกเศร้า ความผิดหวังหรือความสมหวัง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีสามารถสื่อออกมาผ่านดวงตาได้ทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างระยะของดวงตากับจมูกและคิ้วจึงมีความสำคัญกับลักษณะเด่นของคนแต่ละคน ดวงตาที่มีลักษณะดีสามารถบรรยายให้เห็นถึงความสามารถทางสติปัญญาและอารมณ์ของคนโดยอ้างอิงจากตำราของซินแสจีนแต่โบราณ คำถามคือลักษณะของดวงตาแบบไหนที่เข้ากับบุคลิกของแต่ละคน เพราะการมีตาที่สวยงาม ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ระยะระหว่างดวงตา ด้านข้างของเปลือกตา หรือแม้กระทั่งมุมองศาความเฉียงของหางตา ทุกอย่างล้วนมีผลให้ลักษณะโดยรวมของดวงตาออกมาเด่น การออกแบบชั้นตาเพื่อให้ได้สัดส่วนตาที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ double clinic การออกแบบชั้นตาให้คนไข้แต่ละคน สำคัญไม่แพ้การลงมีดเพื่อสร้างชั้นตาใหม่ ดังนั้นก่อนทำตาสองชั้น ก่อนเลือกคลินิกทำตาสองชั้น สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำตามีอะไรบ้าง

ก่อนทำตาสองชั้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง?

  • คนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดันสามารถทำตาสองชั้นได้ แต่จะต้องคุมระดับน้ำตาลและความดันให้ปกติ ไม่ตำ่หรือสูงจนเกินไป ยาที่ต้องหยุดคือ ยา Aspirin หรือยาต้านเกล็ดเลือดอื่นๆ เนื่องจากเป็นยาที่ทำให้เลือดหยุดยาก เป็นอันตรายได้ โดยปกติจะต้องหยุดยาเหล่านี้ก่อน 7 วัน 
  • ส่วนอาหารเสริมอื่นๆ คนไข้ควรหลีกเลี่ยงยาที่มีส่วนผสมของ vitamin C, E ควรหยุดอย่างน้อย 3-5 วันก่อนวันผ่าตัด รวมถึงควรงดการสูบบุหรี่ด้วย
  • ไม่ควรขับรถมาเอง เนื่องจากหลังทำตาจะมีอาการบวม อาจจะทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง

เปิดหัวตากับการทำตาสองชั้นจำเป็นแค่ไหน?

คนเอเชียส่วนใหญ่ กว่า 3ใน5 สามารถเจอหัวตาปิดได้ทั้งจากหนังตาบนและหนังตาล่าง จึงทำให้คนไข้เห็นแอ่งน้ำตาไม่ชัด เห็นท่อน้ำตาไม่ครบ หัวตาปิดเกิดจากการที่กล้ามเนื้อรอบดวงตาเราเกาะกับเอ็นยึดหัวตามากเกินไป ทำให้เกิดเป็นรอยพับขึ้นตอนลืมตา หัวตาในคนไข้ที่ปิดมากๆจะทำให้คนไข้บางคนดูเหมือนตาเหล่ได้ การเปิดหัวตาเป็นการรักษาที่เหมาะสมในคนไข้ที่มีหัวตาปิดและคนที่มีหัวตาชิดกันมากๆ การเปิดหัวตาในที่นี้จึงเป็นการตกแต่งหนังตาบริเวณหัวตา เพื่อเอาเอ็นยึดกล้ามเนื้อบริเวณหัวตาออก การเปิดหัวตาเป็นการกรีดสร้างแผลเพิ่มที่บริเวณหัวตา ในคนไข้ส่วนใหญ่ การสร้างชั้นตาใหม่ด้วยการเย็บเอ็นกล้ามเนื้อตากับหนังตา และการตัดหนังตาส่วนเกินในปริมาณที่เหมาะสม จะสามารถแก้ไขปัญหาหัวตาปิดได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างรอยแผลที่หัวตาใหม่เลย ดังนั้นการสร้างรอยแผลเป็นใหม่ด้วยการเปิดหัวตาจะจำเป็นจริงๆ เมื่อคนไข้มีภาวะตาเหล่ หรือในคนไข้ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ตาขาวบริเวณหัวตา

เบ้าตาเราลึกทำตาสองชั้นไม่ได้จริงมั้ย?

เบ้าตาลึกคือ การที่ไขมันบริเวณเบ้าตาน้อย ทำให้เห็นเป็นหลุมบริเวณเบ้าตา เห็นกระดูกเบ้าตาใต้คิ้วเป็นขอบชัดเจน ทำให้ตาดูเหมือนง่วงนอนตลอดเวลา อาการเบ้าตาลึกสามารถเจอได้ในคนไข้สูงอายุทั่วไปหรือคนที่เบ้าตาลึกเดิมตั้งแต่เกิด การมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็ทำให้ดูเบ้าตาลึกได้เช่นกัน การแก้ไขจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ หากสาเหตุคือเบ้าตาลึกตามวัยหรือเบ้าตาลึกเดิมตั้งแต่เกิด การย้ายไขมันหรือการเติมไขมันเข้าไปในเบ้าตาคือการรักษาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ไขมันในที่นี้สามารถเอามาได้จากหลายบริเวณ เช่น หน้าท้องหรือต้นขา สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือการดูแลรักษาไขมันที่ใส่เข้าไปใหม่ไม่ให้สลายไป หรือสลายไปน้อยที่สุด เราสามารถทำได้ด้วยการทำให้ไขมันอยู่นิ่งๆ ด้วยการไม่ไปขยี้หรือถูบริเวณนั้นแรงๆ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อให้ไขมันที่เติมไปในเบ้าตาสามารถอยู่ได้นานที่สุด ส่วนอาการเบ้าตาลึกจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงสามารถแก้ไขได้ด้วยการเย็บซ่อมกล้ามเนื้อดึงหนังตา การแก้ไขภาวะเบ้าตาลึกจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการทำตาสองกรีดยาว เนื่องจากการทำตาสองชั้นกรีดสั้นจะไม่สามารถใส่ไขมันหรือย้ายไขมันเข้าไปในบริเวณที่จำเป็นได้ การเลือกใช้เทคนิคการทำตาสองชั้นที่ผิดจะทำให้ทำตาสองชั้นแล้วไม่สวย ผลลัพธ์ทีไ่ด้ออกมาไม่เป็นที่พอใจกับคนไข้

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจริงมั้ย ทำตาสองชั้นต้องแก้กล้ามเนื้อตาทุกคน?

ตาปรือเกิดจากกล้ามเนื้อในการลืมตาไม่มีการสร้างขึ้นมาหรือสร้างได้น้อย หรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตาของคนไข้มีไขมันแทรกอยู่ปริมาณมาก ทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้คนไข้ลืมตาได้น้อย ในคนไข้ที่เป็นเยอะๆ เราอาจจะไม่เจอกล้ามเนื้อมัดนี้ได้เลย โรคที่คนไข้มีอาการหนังตาตกที่สามารถพบได้บ่อยคือ โรค Myasthenia Gravis ซึ่งเป็นโรคที่ร่างกายสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งขึ้นมายับยั้งการทำงานระหว่างรอยต่อของเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นทำงานได้ไม่เต็มที่ โดยปกติเราจะต้องแยกคนไข้กลุ่มนี้ออกไปก่อนว่าไม่ได้เป็นโรค Myasthenia Gravis เนื่องจากการรักษาโรคนี้มักจะเริ่มจากการใช้ยา ไม่ใช่การผ่าตัด

ในคนที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อาการที่เจอได้จะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค คนไข้อาจจะมาด้วยอาการหลับตาไม่สนิท ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพังผืดที่ก้อตัวขึ้น คนไข้จะมองด้านบนไม่ได้ ต้องเงยหน้าหรือเลิกคิ้วขึ้น หากเป็นตาเดียวจะทำให้ดูไม่สวยงาม เสียบุคลิก บางรายอาจจะมีหนังตาตกลงบังกระจกตาทำให้เกิดสายตาเอียงได้ คนไข้เหล่านี้จะมองเห็นในที่มืดไม่ชัดเนื่องจากรูม่านตาที่ถูกบังจากหนังตา อาการอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่มีชั้นตาของคนไข้ ตาปรือจากกล้ามเนือตาอ่อนแรง ดูได้จากการทดสอบง่ายๆด้วยตัวเอง ด้วยการมองไปตรงๆที่กระจก คนปกติหนังตาจะหล่นลงมาคลุมตาดำไม่เกิน 1 mm  ในขณะที่คนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หนังตาจะหล่นลงมาปิดตาดำมากกว่า 2mm ทำให้หนังตาบังรูม่านตา ต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่เด็ก เพราะโดยส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการนี้ตั้งแต่เด็ก ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหากไม่ได้รับการแก้ไข จะทำให้คนไข้ทำตาสองชั้นแล้วไม่สวย ชั้นตาไม่เท่ากันกันได้

กรีดยาวกับกรีดสั้นต่างกันยังไง ทำตาสองชั้นแบบไหนดี?

การทำตาสองชั้นโดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วยสามส่วน 1การตัดหนังตา 2การตัดไขมัน 3การยึดชั้นตา โดยปกติแล้ว ไม่ว่าเราจะเลือกวิธีไหน การประเมินอย่างแรกคือการดูว่ามีหนังตาตกหรือไม่ มีไขมันส่วนเกินที่หนังตาเยอะหรือไม่ และสุดท้ายคือการประเมินว่ามีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือไม่ การกรีดยาวหรือสั้นจึงขึ้นกับสามปัจจัยหลักๆนี้

การกรีดยาวคือการสร้างชั้นตาใหม่ โดยการลงมีดยาวจากหัวตาไปที่หางตา ชั้นตาที่เกิดขึ้นนี้โดยปกติจะมีความสูงประมาน 8mm การกรีดยาวมีข้อดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการตัดหนังตาส่วนเกินได้สำหรับคนไข้ที่มีหนังตาหย่อน การตัดไขมันที่หนังตาได้สำหรับคนไข้ที่มีไขมันปูดออกมาเยอะ หรือการฟิกชั้นตาได้แข็งแรงกว่าการกรีดสั้น เนื่องจากมีพื้นที่มากกว่า การกรีดยาวจึงเหมาะสำหรับคนไข้ที่มีหนังตาหรือไขมันส่วนเกินเยอะ หากไม่ตัดส่วนนี้ออกไปจะทำให้ชั้นตาตกลงมา ข้อเสียของการกรีดยาวคือแผลที่มีขนาดใหญ่ โอกาสบวมช้ำได้มากกว่าการกรีดสั้น ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นมากกว่า และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการกรีดสั้น

การกรีดสั้นโดยปกติจะเหมาะกับคนที่มีหนังตาและไขมันไม่เยอะมาก เหมาะกับคนไข้ที่มีอายุยังน้อยและไม่ต้องการให้เห็นรอยแผลเป็น เราจะเริ่มจากการลงมีดให้ความสูงชั้นตามากกว่าการกรีดยาวปกติ 1-2 mm เนื่องจากหลังจากทำเสร็จ ชั้นตาที่ไม่ได้มีการเอาหนังตาและไขมันส่วนเกินออกอาจจะตกลงมาบังได้ เราจะกรีดแผลความยาวประมาณ 15-20mm ไม่เกินตาดำ และเข้าไปฟิกชั้นตาสามจุด ด้วยการเย็บกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตาทำให้เกิดเป็นชั้นตาในที่สุด การเอาไขมันส่วนเกินออกจากหนังตา สามารถทำได้ในการกรีดสั้น แต่ไม่สามารถเอาออกได้เยอะเท่าการกรีดยาว ข้อดีของการกรีดสั้นจึงเป็นระยะเวลาฟักฟื้นที่น้อยกว่าการกรีดยาว และค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการกรีดยาวเช่นกัน