Double clinic > บทความ > แก้ตาสองชั้นเมื่อไหร่ดี?

แก้ตาสองชั้นเมื่อไหร่ดี?

แก้ตาเมื่อไหร่-แบบไหนควรแก้

ศัลยกรรมตาสองชั้นปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายมาก การเลือกคลินิกทำตาสองชั้นและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อต้องการ “แก้ตา” จึงเป็นสิ่งจำเป็น คำถามที่สำคัญคือเมือไหร่ควรแก้ตา ซึ่งโดยปกติเราจึงควรรอใช้ชั้นตาเข้าที่ก่อนประมาน 3 เดือนก่อนตัดสินใจแก้ตา โดยอาการที่คนไข้มาพบแพทย์บ่อยๆเมื่ออยากจะแก้ตา หลักๆจะเป็น

การเลือกคลินิกทำตาสองชั้นและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อต้องการ “แก้ตา” จึงเป็นสิ่งจำเป็น

  1. แก้ตาไม่เท่ากัน เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือการวัดชั้นตาไม่เท่ากันในตอนแรกก่อนทำชั้นตาหรือเกิดจากหนังตาส่วนเกินของเปลือกตาแต่ละข้างไม่เท่ากัน ดังนั้นในการแก้ไข ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ก่อนว่าชั้นตาที่ไม่เท่ากันของคนไข้เกิดจากอะไร หากชั้นตาไม่เท่ากันจากหนังตาส่วนเกินเราจะแก้ไขด้วยการกรีดยาวเพื่อเก็บหนังตาส่วนนี้ให้เท่ากัน หากเกิดจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงสามารถแก้ไขด้วยการเย็บกล้ามเนื้อตา หรือสาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือการฟิกชั้นตาไม่แน่นจากการทำตาครั้งก่อน จึงทำให้ชั้นตาที่ฟิกไว้ในแต่ละข้างหลุดออกได้ แก้ตาสองชั้นไม่เท่ากันต้องใช้ประสบการณ์สูง ก่อนแก้ตาสองชั้นจึงต้องเลือกคลินิกให้ดีๆก่อนตัดสินใจ

  1. แก้ชั้นตาเล็ก ปัญหานี้เกิดจากการตัดหนังตาหรือไขมันน้อย ทำให้หลังทำตาสองชั้น หนังตาหรือไขมันส่วนเกินเกิดหย่อนและตกลงมาบังชั้นตาใหม่ หรือการทำชั้นตาเล็กเกินไปจากแพทย์ การแก้ไขคือการวิเคราะห์ว่าตาสองชั้นที่เล็กเกินนั้นเกิดจากการทำชั้นตาเล็กหรือการตัดหนังตาหรือไขมันน้อยไป จากนั้นจึงเข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงที่สุด แก้ตาชั้นเล็กที่ไหนนดี ต้องที่นี่เลย การแก้ชั้นตาเล็กที่ double clinic จะเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่สาเหตุของชั้นตาเดิม ว่าอะไรคือส่วนเกิน จากนั้นคุณหมอจึงจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพื่อไม่ให้เกิดการแก้ตาครั้งถัดไปอีก
ภาพแสดงชั้นตาเล็กก่อนและหลังการแก้ไข
  1. แก้ชั้นตาใหญ่ ตาเหลือกหรือตาปลิ้นจากชั้นตาที่ใหญ่เกินไป เกิดได้สองสาเหตุหลักๆ คือการทำชั้นตาที่สูงเกินไปจากแพทย์ หรือการที่คนไข้มีเบ้าตาลึก ไม่มีไขมันในเบ้าตา ทำให้ชั้นตาคนไข้ก่อนมาแก้ส่วนใหญ่ มีลักษณะสูงผิดปกติ ดูมีอายุ การแก้ไขต้องแก้จากสาเหตุหลัก หากคนไข้มีเบ้าตาลึกต้องใช้เทคนิคการย้ายไขมันมาไว้ในเบ้าตา หากเป็นสาเหตุจากการวัดชั้นตาที่สูงเกินไป แก้ได้ด้วยการทำชั้นตาใหม่ให้เล็กลงเข้ากับใบหน้าของคนไข้ การแก้ตาชั้นใหญ่ไปเรื่องยาก จะแก้ตาชั้นใหญ่ แก้ยังไง แก้ดีมั้ย ทุกปัญหาชั้นตาใหญ่เกินพอดีที่ double clinic จะทำให้เป็นเรื่องง่ายจากประสบการณ์ของคุณหมอ

การทำชั้นตาที่สูงเกินไปจากแพทย์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้มีเบ้าตาลึก

  1. แก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะสังเกตได้จากการที่หนังตาตกลงมาบังตาดำเกิน 2-3 mm ทำให้การตัดหนังตาอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ในกรณีที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด เราสามารถแก้ไขได้โดยการเย็บกล้ามเนื้อที่ช่วยในการยีดชั้นตา หลังทำจะทำให้คนไข้สามารถลืมตาได้โดขึ้น ชั้นตาที่ทำใหม่จะดูชัดขึ้นไปด้วย การแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเป็นหัตถการที่ค่อนข้างยากและต้องใช้สกิลระดับสูงในการแก้ เนื่องจากหลังแก้จะทำให้มีผลตามมาหลายอย่างที่สำคัญ เช่น การหลับตาไม่สนิท ทำให้กระจกตาเกิดบาดแผลได้หากแพทย์ผู้ทำไม่มีความเชี่ยวชาญพอ แก้เมื่อไหร่ แก้ที่ไหนต้องที่นี่เลย double clinic แก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแบบละเอียดและประณีต
  2. แก้ตาสามชั้น เกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการตัดหนังตาเดิมที่ไม่พอดีหรือการมีเบ้าตาลึกแล้วไม่ได้รับการแก้ไข ตาสามชั้นอาจเกิดได้จากปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เราจึงต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด หากหนังตาหย่อนต้องตัดหนังตาเพิ่ม หากเบ้าตาลึกต้องหาไขมันมาให้เบ้าตาดูตื้นขึ้น ทั้งจากไขมันบริเวณใกล้เคียงหรือการปลูกถ่ายไขมันจากที่ตำแหน่งอื่นของร่างกาย หากตาสามชั้นเกิดจากปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เราจะแก้ไขด้วยการเย็บกล้ามเนื้อตา การแก้ตาสามชั้นที่ double clinic คุณหมอจะประเมินตั้งแต่หนังตาจนไปถึงความลึกของเบ้าตา เราแนะนำให้คนไข้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกเราก่อน เพื่อตอบคำถามในใจว่าตาสามชั้นแก้ยังไง ก่อนตัดสินใจอีกครั้งครับ

ภาพแสดงชั้นตาหลบในจากไขมันส่วนเกินเยอะ
  1. แก้ชั้นตาหลบใน ชั้นตาหลบในเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนส่วนใหญ่ ปัญหาชั้นตาหลบในเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งหนังตาส่วนเกิน ไขมันส่วนเกิน โหนกติ้วตำ่หรือแม้กระทั่งจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง การแก้ชั้นตาหลบในจึงต้องค่อยๆวิเคราะห์ตั้งแต่องค์ประกอบแรกจนถึงองค์ประกอบสุดท้าย การแก้ชั้นตาหลบในที่ double clinic คุณหมอจะประเมินตั้งแต่ความสูงของชั้นตาที่อยากได้ การลงแผลที่คนไข้ต้องการ จนถึงการฟิกชั้นตาตามสไตล์ที่ชอบ แก้ยังไง แก้เมื่อไหร่หรือควรแก้ชั้นตาหลบในมั้ย ที่นี่เราตอบคำถามคนไข้ทุกข้ออย่างละเอียดก่อนการทำหัตถการทุกครั้ง

แก้ตาสองชั้นแล้วจะเป็นยังไง? ผลลัพธ์จะเหมือนทำตาสองชั้นใหม่มั้ย สอบถามคุณหมอที่ Double clinic ได้เลย