Double clinic > ปัญหาตาสองชั้น

ปัญหาตาสองชั้น

ปัญหาตาสองชั้นของคนไทยโดยทั่วไปสามารถแบ่งกลุ่มหลักๆออกมาได้ทั้งหมด 5 กลุ่มตามด้านล่าง คนไข้แต่ละคนที่ double clinic มีวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร การแก้ปัญหาขึ้นกับลักษณะของชั้นตาแต่ละคน ปริมาณหนังตาหรือปริมาณไขมันส่วนเกิน ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของคุณหมอ ที่นี่ double clinic เราแก้ปัญหาและสร้างชั้นตาใหม่ให้คุณเคสต่อเคสด้วยความประณีต 

ปัญหาชั้นตาเล็ก

ปัญหาชั้นตาหลบใน

ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน

ปัญหาตาชั้นเดียว

ปัญหาตาสามชั้น