Double clinic > ปัญหาตาสองชั้น > ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน (Eyelid with asymmetry creases problem)

ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน (Eyelid with asymmetry creases problem)

แก้ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน (Eyelid with asymmetry creases)

Problem: คนไข้คนนี้มีปัญหาชั้นตาข้างนึงเล็ก ข้างนึงใหญ่ คนไข้ต้องการให้ชั้นตาเท่ากันแต่ไม่ต้องให้ชั้นตาใหญ่เกินไป และจะสังเกตได้ว่า คนไข้คนนี้มีตาสามชั้นนิดๆข้างซ้าย

Process: การแก้ไขปัญหาในเคสนี้หลักๆคือการตัดหนังตาส่วนเกินเล็กน้อย และการหาเอ็นยึดกล้ามเนื้อเพื่อยึดกับหนังตาสร้างชั้นตาใหม่ แค่นี้ก็จะได้ชั้นตาใหม่ที่เท่ากันและไม่ใหญ่มากตามคนไข้ต้องการ โดยไม่ต้องตัดไขมันที่เปลือกตาทิ้ง 

เทคนิคที่ใช้คือ การกรีดยาว+ตัดหนังตา+จัดเรียงไขมัน+ยึดเอ็นกล้ามเนื้อตากับหนังตา
  1. กำหนดความสูงของชั้นตา ในเคสนี้เราไม่ได้ทำใหญ่มากจึงไม่ต้องสูงมาก
  2. ตัดหนังตาส่วนเกินออก
  3. จัดเรียงไขมันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยไม่ต้องตัดออก
  4. หลังจัดการกับไขมันเรียบร้อย เราจะยึดเอ็นนี้กับหนังตา เพื่อทำให้เกิดชั้นตาใหม่ที่เท่ากันทั้งสองข้าง

Final outcome:  คนไข้ได้ชั้นตาใหม่ที่เท่ากัน จากการตัดหนังตาส่วนเกิน เมื่อยุบบวมชั้นตาจะเท่ากันสวยงาม

รายละเอียดการผ่าตัด

ระยะเวลาของการผ่าตัด : 30-40นาที

การดมยา : ใช้ยาชาเฉพาะที่

ระยะเวลาการตัดไหม : 7-10วัน

การFollow upหลังผ่าตัด : 2ครั้ง

“เทคนิคที่เลือกใช้ขึ้นกับปัญหาของแต่ละคน”

คลิกเพื่อดูรีวิวแก้ชั้นตาไม่เท่ากัน