Double clinic > ปัญหาตาสองชั้น > ปัญหาตาสามชั้น (Eyelid with multiple creases problem)

ปัญหาตาสามชั้น (Eyelid with multiple creases problem)

แก้ปัญหาตาสามชั้น (Eyelid with multiple creases)

Problem: คนไข้คนนี้มาด้วยปัญหามีตาสามชั้น  ทำให้ไม่เกิดความไม่มั่นใจเวลาแต่งหน้า เหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลา

Process: การแก้ไขชั้นตาในคนไข้คนนี้คือการตัดหนังตาส่วนเกินออก แต่เนื่องจากคนไข้อายุยังน้อยทำให้ไม่จำเป็นต้องตัดไขมันทิ้ง เราสามารถจัดเรียงไขมันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อความคมชัดของชั้นตา หัตถการที่เหมาะสมในคนไข้คนนี้คือการ กรีดยาว+ตัดหนังตา+จัดเรียงไขมัน+ยึดเอ็นกล้ามเนื้อตากับหนังตา

เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับคนไข้คนนี้จึงเป็นการ กรีดยาว+ตัดหนังตา+จัดเรียงไขมัน+ยึดเอ็นกล้ามเนื้อตากับหนังตา
  1. กำหนดความสูงชั้นตาตามที่คนไข้ต้องการ
  2. ตัดหนังตาส่วนเกินออกเล็กน้อย
  3. จัดเรียงไขมันที่เปลือกตา เพื่อทำให้ชั้นตาใหม่มีความคมชัด โดยสามารถรักษาไขมันตรงนี้ไว้ได้
  4. ค้นหาตำแหน่งของเอ็นกล้ามเนื้อตาเพื่อยึดกับหนังตา ทำให้ชั้นตาใหม่แข็งแรงไม่หลุด

Final outcome:  หลังทำทันที ตาสามชั้นหายไป ชั้นตาใหม่คนไข้คมชัดมากขึ้น แต่ความสูงชั้นตาไม่สูงเกินตามความต้องการของคนไข้ ดูดีมากขึ้น

รายละเอียดการผ่าตัด

ระยะเวลาของการผ่าตัด : 30-40นาที

การดมยา : ใช้ยาชาเฉพาะที่

ระยะเวลาการตัดไหม : 7-10วัน

การFollow upหลังผ่าตัด : 2ครั้ง

“เทคนิคที่เลือกใช้ขึ้นกับปัญหาของแต่ละคน”

คลิกเพื่อดูรีวิวแก้ตาสามชั้น