Double clinic > ปัญหาตาสองชั้น > ปัญหาชั้นตาหลบใน (Eyelid with partial crease problem)

ปัญหาชั้นตาหลบใน (Eyelid with partial crease problem)

แก้ปัญหาชั้นตาหลบใน (Eyelid with partial crease)

Problem: คนไข้มาปรึกษาด้วยปัญหาชั้นตาหลบใน คือมีตาสองชั้น แต่หลบในจากหนังตาที่ปิดลงมา ทำให้ดูเหมือนไม่มีตาสองชั้น คนไข้อยากได้ชั้นตาใหญ่ๆ แนวฝรั่ง

Process: เนื่องจากโจทย์คนไข้คือชั้นตาใหญ่และลึกแนวฝรั่ง การตัดหนังตาอย่างเดียวจึงอาจจะไม่พอ ทำให้หมอต้องตัดไขมันส่วนเกินให้เข้าที่ก่อนเย็บเอ็นยึดกล้ามเนื้อตา

หัตถการที่เหมาะสมจึงเป็นการ กรีดยาว+ตัดหนังตา+ตัดไขมัน+ยึดเอ็นกล้ามเนื้อตากับหนังตา
  1. กำหนดความสูงของชั้นตาที่คนไข้อยากได้ ในเคสนี้เราจะทำชั้นตาค่อนข้างสูง
  2. ตัดหนังตาส่วนเกินออกเล็กน้อย
  3. ตัดไขมันส่วนเกินที่จะทำให้หนังตาตกอีกได้
  4. หลังจัดการกับไขมันเรียบร้อย เราจะยึดเอ็นนี้กับหนังตา เพื่อทำให้เกิดชั้นตาใหม่ที่สูงและชัดกว่าเดิม

Final outcome:  คนไข้ได้ชั้นตาใหม่ที่ไม่หลบในแล้ว เนื่องจากเราตัดทั้งไขมันและหนังตาส่วนเกินออก ชั้นตาใหญ่สายฝรั่งตามที่คนไข้ต้องการ

รายละเอียดการผ่าตัด

ระยะเวลาของการผ่าตัด : 30-40นาที

การดมยา : ใช้ยาชาเฉพาะที่

ระยะเวลาการตัดไหม : 7-10วัน

การFollow upหลังผ่าตัด : 2ครั้ง

“เทคนิคที่เลือกใช้ขึ้นกับปัญหาของแต่ละคน”

คลิกเพื่อดูรีวิวแก้ชั้นตาหลบใน