Double clinic > ปัญหาตาสองชั้น > ปัญหาชั้นตาเล็ก (Low anchoring of the crease problem)

ปัญหาชั้นตาเล็ก (Low anchoring of the crease problem)

แก้ปัญหาชั้นตาเล็ก (Low anchoring of the crease)

Problem: คนไข้คนนี้มีชั้นตาที่เท่ากัน แต่มาปรึกษาหมอด้วยปัญหาชั้นตาเล็ก ไม่พอใจชั้นตาเดิม นอกจากนั้นยังมีตาชั้นที่สามนิดๆ ทำให้กังวลเมื่อต้องแต่งหน้า และปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนไข้คนนี้คือ มีไขมันที่บริเวณหัวตาน้อย ทำให้ดูมีภาวะเบ้าตาลึกเล็กน้อย

Process: คนไข้คนนี้มีหนังตาส่วนเกินมาก จึงต้องได้รับการตัดหนังตาออก และจะสังเกตได้ว่าคนไข้มีไขมันที่บริเวณหางตาเยอะกว่าหัวตา การย้ายไขมันไปที่หัวตาจะทำให้หางตาไม่ตกลง และทำให้บริเวณเบ้าตาดูอิ่มขึ้น ชั้นตาโดยรวมจะดูสดใส อ่อนกว่าวัย ซึ่งการย้ายไขมันนี้จะทำให้เราสามารถสร้างชั้นตาโดยไม่จำเป็นต้องตัดไขมันออกได้

เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับคนไข้คนนี้จึงเป็นการ กรีดยาว+ตัดหนังตา+จัดเรียงไขมัน+ย้ายไขมัน+ยึดเอ็นกล้ามเนื้อตากับหนังตา
  1.  เริ่มจากการกำหนดชั้นตา ให้ชั้นตาใหม่อยู่ระดับสูงกว่าชั้นตาเดิมตามที่คนไข้ต้องการ
  2. หลังได้ตำแหน่งของชั้นตาที่คนไข้พอใจแล้ว จึงทำการตัดหนังตาส่วนเกินออก การตัดหนังตาส่วนเกิน จะทำให้ชั้นตาใหม่ชัดและคมมากขึ้น
  3. จัดเรียงไขมันที่เปลือกตา ให้ไขมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  4. การย้ายไขมันจากหางตาไปหัวตาเพื่อให้ไขมันบาล๊านกัน ทำให้ชั้นตาบริเวณหางตาไม่ตก และแก้ปัญหาเบ้าตาบริเวณหัวตาให้ดูตื้นขึ้น ดูมีมิติมากกว่าเดิม
  5. ค้นหาตำแหน่งของเอ็นกล้ามเนื้อตาเพื่อยึดกับหนังตา ทำให้ชั้นตาใหม่แข็งแรงไม่หลุด

Final outcome:  หลังทำทันทีคนไข้มีชั้นตาที่ใหญ่และชัดขึ้นตามต้องการ ไขมันส่วนเกินบริเวณหางตาถูกย้ายมาที่หัวตา ทำให้หางตาไม่ตก และแก้ปัญหาเบ้าตาลึกบริเวณหัวตา ทำให้ชั้นตาโดยรวมดูมีมิติ สวยงาม

รายละเอียดการผ่าตัด

ระยะเวลาของการผ่าตัด : 30-40นาที

การดมยา : ใช้ยาชาเฉพาะที่

ระยะเวลาการตัดไหม : 7-10วัน

การFollow upหลังผ่าตัด : 2ครั้ง

“เทคนิคที่เลือกใช้ขึ้นกับปัญหาของแต่ละคน”

คลิกเพื่อดูรีวิวแก้ช้ันตาเล็ก