Double clinic > รีวิวทำตาสองชั้น

รีวิวทำตาสองชั้น

รีวิวทำตาสองชั้นที่ double clinic ด้วยรีวิวจากคนไข้จริงกว่า 100 คู่ตาแบบไม่ผ่านแอพปรับรูป ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าการมาทำตาสองชั้นที่ double clinic กลับไปจะได้ชั้นตาใหม่ที่สวยคม และขนาดความสูงของชั้นตาตามที่อยากได้ คุณหมอจะประเมินตั้งแต่การวัดชั้นตาแบบเคสต่อเคส การตัดหนังตามากน้อยในแต่ละคนอย่างประณีต คุณพร้อมจะเข้าสู่โลกของตาสองชั้นแล้วหรือยัง?

Review จากลูกค้าสุดสวยบน Youtube

น้องแก้ม day1

น้องแก้ม day30

น้องแบ๋ม day1 

น้องแบ๋ม day30

น้องปิ๊ง day1

น้องปิ๊ง day30

น้องเบลล์ day1

น้องเบลล์ day30

น้องนัดดา day1

น้องนัดดา day30

น้องอู๊ด day1

น้องอู๊ด day30

ดูรีวิวทำตาชั้นเดียว

ดูรีวิวทำตาสามชั้น

ดูรีวิวทำชั้นตาเล็ก

ดูรีวิวทำชั้นตาหลบใน

ดูรีวิวทำชั้นตาไม่เท่ากัน