Double clinic > บทความ > เบ้าตาลึกเป็นยังไง?

เบ้าตาลึกเป็นยังไง?

เบ้าตาลึกคือ การที่ไขมันบริเวณเบ้าตาน้อย ทำให้เห็นเป็นหลุมบริเวณเบ้าตา เห็นกระดูกเบ้าตาใต้คิ้วเป็นขอบชัดเจน ทำให้ตาดูเหมือนง่วงนอนตลอดเวลา อาการเบ้าตาลึกสามารถเจอได้ในคนไข้สูงอายุทั่วไปหรือคนที่เบ้าตาลึกเดิมตั้งแต่เกิด การมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็ทำให้ดูเบ้าตาลึกได้เช่นกัน การแก้ไขจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ หากสาเหตุคือเบ้าตาลึกตามวัยหรือเบ้าตาลึกเดิมตั้งแต่เกิด การย้ายไขมันหรือการเติมไขมันเข้าไปในเบ้าตาคือการรักษาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ไขมันในที่นี้สามารถเอามาได้จากหลายบริเวณ เช่น หน้าท้องหรือต้นขา สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือการดูแลรักษาไขมันที่ใส่เข้าไปใหม่ไม่ให้สลายไป หรือสลายไปน้อยที่สุด เราสามารถทำได้ด้วยการทำให้ไขมันอยู่นิ่งๆ ด้วยการไม่ไปขยี้หรือถูบริเวณนั้นแรงๆ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อให้ไขมันที่เติมไปในเบ้าตาสามารถอยู่ได้นานที่สุด ส่วนอาการเบ้าตาลึกจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงสามารถแก้ไขได้ด้วยการเย็บซ่อมกล้ามเนื้อดึงหนังตา

การแก้ไขภาวะเบ้าตาลึกจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการทำตาสองกรีดยาว เนื่องจากการทำตาสองชั้นกรีดสั้นจะไม่สามารถใส่ไขมันหรือย้ายไขมันเข้าไปในบริเวณที่จำเป็นได้ การเลือกใช้เทคนิคการทำตาสองชั้นที่ผิดจะทำให้ทำตาสองชั้นแล้วไม่สวย ผลลัพธ์ทีไ่ด้ออกมาไม่เป็นที่พอใจกับคนไข้

เบ้าตาลึกคือ การที่ไขมันบริเวณเบ้าตาน้อย ทำให้เห็นเป็นหลุมบริเวณเบ้าตา เห็นกระดูกเบ้าตาใต้คิ้วเป็นขอบชัดเจน

ภาพแสดงเบ้าตาลึกของคนไข้จากไขมันบริเวณเปลือกตาที่น้อย

สรุปแล้วเราเบ้าตาลึกมั้ย ต้องแก้ไขก่อนทำตาสองชั้นหรือเปล่า ถามคุณหมอที่ Double clinic ได้เลย